Formulář odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující, který je spotřebitelem, má při objednávce zboží některým prostředkem komunikace na dálku v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží.
  2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
  3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být nejpozději 14. den předáno k doručení prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující adresovat na adresu kterékoli provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího oetker@oetker.cz.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
  5. Ve lhůtě čtyř (4) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
  6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3. obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) nejpozději do deseti (10) dnůod skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.5. obchodních podmínek, a to poštovní poukázkou určenou na adresu kupujícího sdělenou prodávajícímu při uzavření kupní smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Prodávající není povinen k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí prodávajícímu v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět
  7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  8. Kupující je oprávněn (nikoliv povinen) použít pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy přiložený k těmto obchodním podmínkám. Formulář ke stažení zde.
Košík
Váš košík je zatím prázdný.